Multi Clean Termunten

Ook sterk in veegwerk en machinaal onkruid verwijderen !

Bestrijding van spinnen  

Spinnen mogen niet met giftige bestrijdingsmiddelen bestreden worden. Er zijn wel alternatieve mogelijkheden om van spinnen af te komen. Spinnen leven het liefst op plaatsen waar veel insecten voorkomen. Door het bestrijden of verdelgen van insecten vermindert de overlast van spinnen. Ook kan het pand preventief behandeld worden met een milieuvriendelijk middel dat een laagje achterlaat op de oppervlakte. De spinrag kan hier niet aan hechten en de spin zal daardoor vertrekken om elders een web te maken. Bestrijding door Multi Clean Termunten gebeurt altijd veilig en vakkundig.

 

Soorten spinnen

De meest in Nederland geziene spinnen zijn de huisspinnen en de kruisspinnen.

 

Leefwijze van de spin

Spinnen behoren tot de klasse der spinachtigen en zijn dus geen insecten. Ze leven op plaatsen waar veel prooi-insecten zijn en dat is meestal in de buurt van ramen en lampen. Spinnen bevuilen panden met hun webben en de daarin gevangen insecten en uitwerpselen die uiteindelijk op de grond vallen. Ze zijn hinderlijk als ze in grote getale op één plaats voorkomen.

 

Wat houdt een anti spinnen behandeling nu eigenlijk in?

 

We verwijderen zoveel mogelijk alle webben en spinnennesten van uw huis, tuinhuis, schutting, tuinset, speeltoestellen.

Als dat gedaan is behandelen we alle looproutes en schuilplekjes waar de spinnen en de insecten zich normaal ophouden, dit doen we met een nevelspuit. Hierdoor komt het beschermlaagje op alle plekken waar de spin normaal zit of zijn nest maakt. Na een eindcontrole is de behandeling klaar. Uw huis, hout en schilderwerk is nu voorzien van een beschermlaag en blijft langdurig spin en insectvrij.

Krijg ik na een behandeling dan geen last van muggen of andere insecten?

 

Nee, vliegende en andere insecten waaronder muggen en wespen houden ook niet van de beschermlaag die achterblijft, ze zullen dus niet op de plek gaan zitten die behandeld is. Het product dat wij gebruiken, genaamd Antispin helpt tegen bijna alle insecten.

Is het product wat jullie gebruiken gevaarlijk of giftig?

 

Nee, ons product genaamd Antispin is 100% biologische oplosbaar en veilig voor mens, plant en dier. Tevens veilig voor de meeste ondergronden. Gemaakt onder GMP, ISO 9001 en ISO 14001. Antispin valt onder het gedifferentieerd handhavingsbeleid biocide van VROM.

 

Wilt u 100% zeker zijn dat u huis of object het hele jaar spinvrij blijft?

Laat dan uw woning 2 x per jaar behandelen  (voor- en najaar)